Osvetleni, vyzdoby

Běžná údržba veřejného osvětlení
Jde o preventivní kontrolu jednotlivých prvků veřejného osvětlení a následnou opravu nebo výměnu poruchových částí.

Oprava a výměna svítidel
Jde o odstraňování poruch a jiných nedostatků v souvislosti s kvalitou světla. Opravy provádíme dle platných norem a s dodržením všech předpisů bezpečnosti práce.

Výměna sodíkových a metalhalogenidových lamp za LED osvětlení.
Samosprávy mohou výměnou výbojkových osvětlení za LED veřejné osvětlení dosáhnout významných ročních úspor energie, která přesahuje 60%. Provádíme komplexní výměnu stávajících energeticky nešetrných osvětlení za moderní LED Lampy.

Přínos výměny veřejného sodíkového osvětlení za LED osvětlení
Celkově přinesla výměna veřejného osvětlení obci několik významných výhod. Ty se projevily v nezanedbatelné úspoře spotřebované elektrické energie, která přesáhla 50%. Nové LED svítidla znamenají i snížení celkových ročních nákladů na údržbu. Nová LED soustava veřejného osvětlení zajistila vyšší rovnoměrnost a intenzitu osvětlení osvětlovaných ploch. V konečném důsledku to znamená větší bezpečnost pohybu všech účastníků silničního provozu po obecních komunikacích. A v neposlední řadě nelze zapomínat na prevenci kriminality, kterou rekonstrukce veřejného osvětlení pro bezpečnost majetku a občanů znamená.
Další výhodou je možnost dynamického regulování osvětlení, jelikož LED osvětlení lze výrazně snadněji a bez ztráty životnosti aktivovat a deaktivovat.
Dbáme především na ekologii a úsporu elektřiny při volbě osvětlovacích těles. Poradíme vám při projektování. Dodáváme náhradní díly a součástky pro veřejné osvětlení. Vyměníme, opravíme, nahradíme zkažené díly. Servis od A po Z.
Opravy sloupů veřejného osvětlení
Opravujeme sloupy na nichž se postupně objeví nedostatky. Jde o odstraňování rzi, náhradu chybějícího krytu a podobně.

Vánoční výzdoba
V rámci poskytování služeb nabízíme instalaci Vánoční výzdoby ve výškách – ať už se jedná o instalaci na budovy a nebo na stožáry veřejného osvětlení.